ဖုန္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာခ်ိတ္သံုးမည့့္္မိတ္ေဆြမ်ားသို....အိုင္ဖုန္းႏွင့္သံုးျခင္း setting ႏွင့္ ၀ိုင္ဖိုင္ျဖင့္ကြန္ပ်ဴတာခ်ိတ္သ ံုးရန္ ႏွစ္မ်ိဳးအားထပ္ျဖည့္စြက္ေပးထားပါသည္။

ဖုန္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာခ်ိတ္သံုးမည့့္္မိတ္ေဆြမ်ားသို.

ဖုန္းမ်ားကိုကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္သံုးရန္ရည္ရြယ္ပါက...ဂ်ီအက္အမ္ဖုန္းမ်ားအတြက္လည္း
3G ပါေသာဖုန္းကိုသာေရြးေစလိုပါသည္။ EDGE
ရိုးရိုးဂ်ီအက္အမ္အခ်က္အလက္ျဖတ္သန္းမွဳ
အင္တာနက္နည္းပညာအတြက္ ယခုဖုန္းမ်ားသည္ 2.75 gb
သာရေသးသျဖင့္အနည္းငယ္ေႏွးပါသည္။ 3G ဟန္းဆက္ျဖစ္ပါကအင္တာနက္သံုးခါနီးတြင္
နက္၀ပ္အမ်ိဳးအစားတြင္ 3G ေျပာင္းသံုးပါကယခုတခ်ိဳ့ေနရာမ်ားတြင္ 3.5G
ဟုမိလာျပီး ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပပါသည္။ 3G အတြက္ High speed data mode
သို့မဟုတ္ UMTS ဟုေရးထားပါသည္။ Data Transfer Rate
အခ်က္အလက္ျဖတ္သန္းမွဳႏွဳန္းျမန္သျဖင့္ Download
လုပ္ရန္ရွိပါကအဆင္ေျပပါသည္။ အခ်ိဳ့ေနရာမ်ားတြင္ 3G မမိပါက 2G EDGE
ျဖင့္သာသံုးရပါသည္။ Sony ဖုန္းမ်ားကိုကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္သံုးရန္ PC
COMPANIOM SOFTWARE ျဖင့္သံုးရပါသည္။ up date
အသစ္ထြက္တိုင္းထပ္တင္ေပးမွသာသံုးလုိ့ရပါသည္။
အပ္ဒိတ္မလုပ္ပါကသံုးလို့မရေတာ့ပါ။
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ခ်ိတ္သံုးလိုပါကအန္းဒရိုက္မ်ားအတြက္ေတာ့ (Hawai)
ဟေ၀းတံဆိပ္ကပိုအဆင္ေျပႏိုင္ပါသည္။ သို့ေသာ္ဆုိင္မ်ားတြင္ အန္းဒရုိက္
အိုအက္အတြက္ ရီကြန္မန္းမလုပ္ပါ။ Android အိုအက္ဖုန္းမ်ား၀ယ္ကိုင္ပါက
အိုအက္ဗားရွင္းအား 2.3 ႏွင့္အထက္ကိုသာ၀ယ္ပါ။ ဂိမ္းမ်ား၊ Application
မ်ားထပ္တင္ပါက SD memory card ထဲတြင္ေျပာင္းသြင္းႏိုင္သျဖင့္ phone
(internal memory) ကိုေနရာစားတာသက္သာသြားပါသည္။
ဖုန္းအတြင္းပိုင္းမွတ္ညဏ္ေနရာနည္းသြားပါကစက္ဟန္းမွဳ၊စက္ေလးမွဳျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းေဆာ့၀ဲျမင့္တင္ရမည့္အပိုင္းမ်ားကိုပါစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ႏိုကီယာဖုန္းမ်ားကေတာ့ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ခ်ိတ္သံုးလွ်င္
ေလာေလာဆယ္အေကာင္းဆံုးဟုဆိုခ်င္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သံုးလိုပါက
Nokia Ovi Suit, PC Suit
ေဆာ့၀ဲအားကြန္ပ်ဴတာအတြင္းထည့္သြင္းခ်ိတ္ဆက္သံုးရပါသည္။
စီးပြါးေရးအတြက္အလို့ငွာသံုးလိုပါက ႏိုကီယာသည္
ေဆာ့၀ဲပိုင္းဆိုင္ရာေနာက္ပိုင္းပန့္ပိုးမွဳေတာ္ေတာ္ေကာင္းျပီးရွဳပ္ေထြးမွဳမရွိပါ။
အလြန္စနစ္ၾကျပီး အပ္ဒိတ္လုပ္ျပီးသံုးလိုပါကလည္းအဆင္ေျပပါသည္။ တခုရွိတာက
အန္းဒရိုက္ဖုန္းမ်ားတြင္ျမန္မာစာထည့္ျပီးအင္တာနက္အားဟန္းဆက္ျဖင့္သာသံုးပါကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါသည္။
ဂ်ာဗား၊ဆပ္ဘီယမ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ျမန္မာဖြန့္ကေတာ့ယခင္ ၅၈၀၀
ႏိုကီယာဗားရွင္းအနိမ့္တြင္သာအဆင္ေျပျပီးအပ္ဒိတ္လုပ္ထားပါက အဆင္မေျပပါ။
ဟန္းဆက္ျဖင့္သာဂ်ီေတာ့၊ေဖ့ဘုတ္ခ်က္တင္သံုးလိုပါက ebuddy ႏွင့္ Nimbuzz
ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာဖုန္းေဆာ့၀ဲမ်ားေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း
Nimbuzz ကပိုျပီးအဆင္ေျပပါသည္။ ebuddy ေဆာ့၀ဲကေတာ့ ၅၈၀၀
ဖုန္းမ်ားတြင္သံုးရင္းဟန္းသြားတတ္ပါသည္။
ဂ်ာဗား၊ဆပ္ဘီယမ္၊အန္းဒရိုက္အိုအက္အားလံုးအတြက္အထက္ပါေဆာ့၀ဲႏွစ္ခုထြက္ပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းနုိကီယာအုိဗီအုိင္စုမွပံပိုးေပးေသာဖုန္းေဆာ့၀ဲမ်ားသည္ဗ်ားရွင္းထပ္ျမင့္လာသျဖင့္ယခင္ဖုန္းေမာ္ဒယ္မ်ားလိုက္ျမင့္ျပီးတင္သံုးပါက
Phone specification
ဖုန္းပါစက္အစိတ္ပုိင္းမ်ားကေကာင္းစြာလိုက္မလုပ္ႏုိင္ဘဲစက္ပါ၀ါေသျခင္း၊သံုးေနစဥ္ရပ္သြားျခင္း(ဟန္းသြားျခင္း)
မၾကာခဏျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိသံုးေနေသာဗားရွင္းျဖင့္သာအဆင္ေျပပါကမလိုအပ္ဘဲေမာ္ဒယ္အေဟာင္းဟန္းဆက္မ်ားအားဗားရွင္းမျမင့္ေစခ်င္ပါ။
စီးပြါးေရးအတြက္ႏွင့္အင္တာနက္အတြက္သံုးပါက ေလာေလာဆယ္
ႏိုကီယာတံဆိပ္ကိုပိုသေဘာက်ပါသည္၊အဆင္ေျပပါသည္ဟု
အေတြ့အၾကံဳအခ်ိဳ့အားမွ်ေ၀ေပးလုိပါသည္။
Android ေတြ၊နာက္ပိုင္းထြက္ Sambium OS ေတြမွာ Wi Fi ပါရင္... wifi
သက္တာရီး သို့မဟုတ္ wifi hotsopt စတဲ့ဖန္ရွင္ဖြင့္ျပီး
၀ိုင္ဖိုင္ပါတဲ့ကြန္ပ်ဴတာနဲ့ခ်ိတ္သံုးၾကတယ္။ဘက္ထရီအကုန္ျမန္တယ္။
ၾကိဳးနဲ့ခ်ိတ္သံုးတာက ေနာက္ပိုင္းထြက္ဖုန္းေတြမွာ
ေဒတာေရာပါ၀ါတခါတည္းသံုးေနစဥ္သြင္းတဲ့စနစ္ပါပါတယ္။
......................................................
Nokia, Sony Java, ဆမ္ဘီယမ္ ဖုန္းမ်ားတြင္....
menu....setting....connectivity....network...destination..ေအာက္ရွိ...Access
point name တြင္ mptnet ရိုက္ပါ။

connectivity ေအာက္ရွိ admin setting တြင္ packet data ေအာက္တြက္ need
ႏွင့္ ေအာက္အကြက္တြင္ mptnet ရိုက္ပါ။
web browser ရွိ setting တြင္၀င္ျပီး always ask ပဲထားပါ။ ဒါမွ wifi
ရတဲ့ေနရာမွာသံုးလိုရင္လည္းေရြးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္
...................................................
Android ဖုန္းမ်ားတြင္
setting......wireless and network.... mobile network...APN (access
point name) မွာ mptnet ႏွင့္ ေအာက္တစ္ေနရာတြင mptnet ထပ္ရိုက္ေပးရံုပါ။
APN တြင္ home key ေဘးခလုတ္ႏွိပ္ပါက new access point
ေပၚလာပါကအထက္ကျပခဲ့တဲ့အတုိင္းရိုက္ျပီးသိမ္းခိုင္းပါက save လုပ္ထြက္ျပီ။
browser ဖြင့္သံုးပါ။
......................................................
အိုင္ဖုန္းေတြမွာဆိုင္လွ်င္ Goto Settings,General, Network,

Cellular data Network and enter the below settings:

Cellular data

APN: mptnet ရိုက္ပါ

username: web မလိုပါ
password: web မလိုပါ

MMS (မာတီမီဒီယာမက္ေစ့) အတြက္ဆက္တင္ပါ

APN: mptnet

username:

wap MMSC:

MMS proxy:

*** သံုးတဲ့ေနရာမွာ Traffic data, Data Roaming တုိ့ကို on ထားပါ။

Restart your phone and try accessing the web again

From Forward Mail

No comments:

Post a Comment

သင့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ စကားေလးတစ္ခြန္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေရးသားရန္ အားေဆးေလး တစ္ခြက္ပါပဲဗ်ာ

ေမွာ္၀င္ၿမိဳ႕ - အဖြဲ႔၀င္မ်ား