ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပုိခ်ထားေပး ၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ အမ်ားဆုံးတည္ရွိမည္ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ားအား
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း မ႑ပ္စာရင္းမ်ားအရ
သိရွိရသည္။ မ႑ပ္စာရင္းမ်ားအရ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္
ေရကစားမ႑ပ္အႀကီး ၂၀ ခန္႔ျဖင့္ အမ်ား ဆံုး ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္း၊
ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္း၊ ဆရာစံလမ္း၊ စက္မႈ ၁ လမ္းစသည္တို႔တြင္
ေရကစားမ႑ပ္ အႀကီးစုစုေပါင္း ၃၁ ခု ခန္႔သာခြင့္ျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္
သႀကၤန္တြင္ အဆိုပါေနရာမ်ား၌ မ႑ပ္အႀကီး စုစု ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကို
ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီေနရာေတြမွာ မ႑ပ္အႀကီးေတြ ရွိမယ္

ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ပတ္လမ္းတြင္ ေပ ၁၀၀ ရွိ ေသာ မ႑ပ္အႀကီး
၂၀ ခု၊ ျပည္လမ္း တြင္ ငါးခု၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း တြင္ ရွစ္ခုခန္႔၊
ဆရာစံလမ္းတြင္ သုံးခု၊ အလံုလမ္းတြင္ သုံးခုအပါအ၀င္ ေရ ကစားမ႑ပ္
အႀကီးစုစုေပါင္း ၄၄ ခုရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္ သႀကၤန္က ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတြင္ မ႑ပ္အႀကီး ခုနစ္ ခုသာ
ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္က ကမၻာေအးေစတီ လမ္းတြင္
မ႑ပ္သုံးခုခန္႔သာေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရကစားမ႑ပ္
အမ်ားဆံုးျဖင့္ အစည္ကားဆံုးျဖစ္ ေသာ အင္းယားလမ္းအျပင္တကၠသိုလ္
ရိပ္သာလမ္းတြင္ပါမ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊
အဆိုပါႏွစ္ေနရာတြင္ မ႑ပ္ေဆာက္ လုပ္ခြင့္မျပဳခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္အပါ အ၀င္
သံုးႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

အျခားၿမိဳ႕နယ္ ေနရာမ်ားတြင္ လည္း ေရကစားမ႑ပ္အလတ္ႏွင့္
အေသးမ်ားလည္းရွိမည္ျဖစ္ကာ ခ႐ိုင္ အလိုက္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားလည္း
ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


သႀကၤန္မ႑ပ္ေတြ ဒီလိုခ်ေပးခဲ့တယ္

ယခုႏွစ္သႀကၤန္မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ မတ္လ တတိယပတ္အတြင္းက
ေလွ်ာက္ထားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္တြင္
မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုအခါ
ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းတို႔တြင္
မ႑ပ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ မ႑ပ္ေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ကို
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကအစည္းအေ၀း ေခၚယူပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းၿပီးေတာ့
ခ်က္ခ်င္းေလွ်ာက္လႊာတင္ ၿပီး ေလွ်ာက္ထားေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က မႏွစ္က ကန္ ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းမွာမ႑ပ္ေလွ်ာက္
ခဲ့တာမရတဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္မွာ အဲဒီလူ ေတြကို ဦးစားေပးၿပီး မ႑ပ္ေဆာက္
လုပ္ခြင့္ေတြ ခ်ထားေပးတယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွ အသစ္ေလွ်ာက္ထား
တဲ့သူတခ်ဳိ႕ေတာင္ ေဆာက္ခြင့္မရ တာေတြရွိခဲ့ပါတယ္"ဟု ကန္ေတာ္ႀကီး
ကန္ပတ္လမ္းတြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးကေျပာျပခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ သႀကၤန္မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ျပားၿပီး
မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ က်ထားၿပီးသူမ်ားထံမွ မ႑ပ္ေဆာက္
လုပ္ခြင့္ရရွိသည့္ ေနရာေပၚမူတည္၍ မ႑ပ္တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၉၀၊ ၇၀၊ ၆၀
ျဖင့္ ျပန္လည္၀ယ္ယူမႈမ်ားရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သႀကၤန္က
မ႑ပ္ပါမစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယခုႏွစ္ကဲ့သုိ႔ မရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

မ႑ပ္မွာေရကစားမွာလား၊ လည္မွာလား

ယခုႏွစ္သႀကၤန္အတြက္ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊
ျပည္လမ္းစသည္တို႔တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္
ရက္ေစာ၍ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး မ႑ပ္မ်ားမွာ ေရကစား လက္မွတ္မ်ားကို
ေရာင္းခ်ေနကာ သႀကၤန္ငါးရက္စလံုး ေရပက္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ားကို မ႑ပ္အခ်ဳိ႕မွ
က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ မ႑ပ္အခ်ဳိ႕မွ က်ပ္ ၄၅၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေန၍ ရက္အလိုက္
တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၊ ၁၅၀၀၀ စသည္ျဖင့္လည္း ေရကစားလက္ မွတ္မ်ားကို
ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရကစားမ႑ပ္ အခ်ဳိ႕တြင္
ေရကစားလက္မွတ္မ်ားကို ရာႏွင့္ခ်ီကာေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔မ႑ပ္မွာေတာ့ ေရကစားလက္မွတ္ကို ၃၀၀ ေလာက္ ေရာင္းၿပီးပါၿပီ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီး အင္းယားလမ္း မွာကတည္းက
မ႑ပ္ေဆာက္ခဲ့တာ ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့မ႑ပ္ေဆာက္ တာအ႐ံႈးျပခဲ့ပါတယ္။
ဒီႏွစ္သႀကၤန္ကေတာ့ စည္ကားႏိုင္မယ္လို႔တြက္ ထားေပမယ့္ အားေတာ့မရေသးဘူး"ဟု
ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ပတ္လမ္းတြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ေနသူတစ္ဦးကေျပာ ျပခဲ့သည္။

မ႑ပ္တြင္ ေရမကစားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ကားျဖင့္လည္ပတ္ရန္
ကားငွားရမ္းမႈမ်ားလည္း မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္ဟု ကားငွားရမ္းသည့္လုပ္ငန္း
မ်ားထံမွသိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္အေနအထားရ ကားျဖင့္
လည္ပတ္မည့္သူထက္ မ႑ပ္ထိုင္သူဦးေရမွာ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ဟု စံုစမ္းသိရွိ
ရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ကုိ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္

အရင္ႏွစ္ေတြထက္ စည္ကားႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ၂၀၁၂ ရန္ကုန္သႀကၤန္

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ မ႑ပ္အႀကီးမ်ားကို ပိုမိုခ်ထားေပး ခဲ့ျခင္း၊
သႀကၤန္ကာလ ငါးရက္က်မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္
စည္ကားမႈပိုမိုႏိုင္ေၾကာင္း မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။
ထို႔အျပင္ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားတြင္ စပြန္ဆာေပးရန္ စိတ္၀င္စား၍
ကမ္းလွမ္းမႈမွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ထက္ ပိုမိုေနေၾကာင္း
ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ပတ္လမ္းတြင္ မ႑ပ္ေဆာက္ လုပ္ေနသည့္သူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ သစ္ေစ်း ႏႈန္းမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္
ျမင့္တက္လာၿပီး သစ္တစ္တန္လွ်င္ ၆ သိန္း ေစ်းႏႈန္းေပါက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီႏွစ္သႀကၤန္ကလည္း ငါးရက္ ဆိုေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြထက္စည္မယ္
လို႔ေတာ့မွန္းထားတယ္။ လံုျခံဳေရး အပိုင္းကိုလည္း ပိုၿပီးတာ၀န္ယူရမယ္။
CCTV ကင္မရာ၊ လံုျခံဳေရးစသည္ ျဖင့္ ငွားရမ္းၿပီးပါၿပီ။ မ႑ပ္ေဆာက္ ဖို႔
သစ္ေစ်းႏႈန္းကလည္း မႏွစ္ကထက္ ေစ်းတက္လာေတာ့ ကုန္က် စရိတ္ မႏွစ္ကထက္
ပိုမ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္တာ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြသိန္း ၄၀၀
ေက်ာ္ ေလာက္က်တယ္"ဟု ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္
ေငြပိေတာက္ (Round Pointer) မ႑ပ္တာ၀န္ခံျဖစ္သူက ေျပာျပခဲ့သည္။

မ႑ပ္အႀကီးေတြ လံုျခံဳေရးအရ CCTV တပ္္ရမယ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ
မ႑ပ္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကအတိုင္း
ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေပ ၁၀၀ မ႑ပ္ အႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးအရ CCTV
ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္သြားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ
မ႑ပ္မ်ားအေနျဖင့္ အာမခံစေပၚေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀ ကို
ေပးသြင္းထားရၿပီးမ႑ပ္အႀကီးတစ္ခု လွ်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ က်ပ္ ၆၀၀၀၀၊
လမ္းေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ က်ပ္ ၇၀၀၀၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ မ႑ပ္အလတ္မ်ားအေနျဖင့္
သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ လမ္း ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ က်ပ္ ၄၀၀၀၀၊
မ႑ပ္အေသးမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀၊ လမ္း ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္
က်ပ္ ၂၀၀၀၀ စ သည္ျဖင့္ ေပးသြင္းရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

မ႑ပ္သံုးစြဲမယ့္ေရကို ဒီလိုေပးမယ္

ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း ႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ပတ္လမ္းတို႔ရွိ
မ႑ပ္မ်ားအတြက္ အင္းယားကန္ႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးမွေရကို အဓိကထားသံုး
စြဲေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေနရာ မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားေသာမ႑ပ္
မ်ားအတြက္ကိုမူ အ၀ီစိတြင္း၊ ေလွာ္ ကား၊ ဖူးႀကီး၊ ဂ်ဳိးျဖဴစသည့္ေရေလွာင္
ကန္မ်ားမွ ေရကို သံုးစြဲေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရဆက္သြယ္ခမ်ားအေနျဖင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ႏွင့္ အင္းယားကန္ တုိ႔မွ
ေရသြယ္ယူပါက အခ်င္းသုံး လက္မပုိက္လုိင္းတစ္လုိင္းလွ်င္က်ပ္ ၂၂၀၀၀၀
ျဖစ္ၿပီး အ၀ီစိ၊ ေလွာ္ကား၊ ဖူးႀကီး၊ ဂ်ဳိးျဖဴေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ငမုိး
ရိပ္ေရေလွာင္ကန္တုိ႔မွ ေရသြယ္ယူပါ က အခ်င္းတစ္လက္မႏွင့္တစ္လက္မ
ခြဲတစ္လိုင္းလွ်င္ က်ပ္ ၈၀၀၀၀ ႏွင့္ ႏွစ္လက္မပိုက္တစ္လိုင္းလွ်င္ က်ပ္
၁၂၀၀၀၀ အထိရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေရ ဆက္သြယ္ခႏႈန္းထားမ်ားကို
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ႏွစ္သႀကၤန္က ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ႏွင့္ အင္းယားကန္တုိ႔မွ ေရဆက္
သြယ္ယူပါက အခ်င္းသုံးလက္မပုိက္ လုိင္းတစ္လုိင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ ရွိၿပီး
ရန္ကုန္ အ၀ီစိ၊ ေလွာ္ကား၊ ဖူး ႀကီး၊ ဂ်ဳိးျဖဴေရေလွာင္ကန္တို႔မွ သြယ္
ယူပါက အခ်င္းတစ္လက္မႏွင့္ တစ္ လက္မခြဲပိုက္လိုင္းတစ္လိုင္းလွ်င္ ေငြ
က်ပ္ ၆၀၀၀၀ ႏွင့္ ႏွစ္လက္မပုိက္ျဖင့္ ေရ သြယ္ယူပါက ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀၀
သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္မွာ ခ႐ိုင္အလိုက္ ယိမ္းအဖြဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲေတြ လုပ္ဖို့စီစဥ္ထားတယ္

ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္သႀကၤန္မ်ား တြင္ ျမင္ေတြ႕ရနည္းပါးေသာ သႀကၤန္
ယိမ္းအဖြဲ႕အကမ်ားကိုလည္း ယခုႏွစ္ သႀကၤန္တြင္ ခ႐ိုင္အလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးသြားရန္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္မ႑ပ္တြင္ ဆုေပးမည့္ အစီ
အစဥ္လည္းရွိသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၀ သႀကၤန္က အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးေတြနဲ႔ လြဲဖယ္ခ်င္တယ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ အစည္ကားဆံုးျဖစ္ေသာ အင္းယားလမ္းတြင္
မ႑ပ္ေဆာက္ လုပ္ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္သႀကၤန္မွာ
စည္ကားမႈေလ်ာ့က်ခဲ့ သည့္အျပင္ ယင္းႏွစ္သႀကၤန္ အၾကတ္ ေန႔တြင္
ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ပတ္လမ္း ရွိ မ႑ပ္တစ္ခုေရွ႕တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့
ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားေသဆံုး ဒဏ္ရာရရွိမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

"၂၀၁၀ သႀကၤန္က အျဖစ္ဆိုး ႀကီးလိုမ်ဳိး ဒီႏွစ္သႀကၤန္ကာလမွာ ထပ္
မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ လူအမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ေန တဲ့အခ်ိန္မွာ
ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးမ်ဳိးႀကီးနဲ႔ လြဲဖယ္ခ်င္တယ္"ဟု အသက္ ၂၅ ႏွစ္ အရြယ္
လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာျပ ခဲ့သည္။ ယင္းဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလမွာ လံုျခံဳေရးမ်ား
ပိုမိုတင္းက်ပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စည္ကားမႈေလ်ာ့က်ကာ ေအးစက္ခဲ့ေၾကာင္း၊
လံုျခံဳေရးပိုင္းကိုသာ အဓိကထား စီမံခန္႔ခြဲ ရျခင္းေၾကာင့္
စည္ကားမႈအပိုင္း ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအၿပီးတြင္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ သႀကၤန္အတြက္ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားလိုက္နာရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္အခ်ဳိ႕

မ႑ပ္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားထည့္သြင္းပါက အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္၊
စီးကရက္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳပါ။
မ႑ပ္မ်ားတြင္ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖမည္ဆိုပါက
ပထမပိုင္းတြင္ေဖ်ာ္ေျဖရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၏
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို ခံယူရန္။
မ႑ပ္အႀကီးမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ား၌ လံုျခံဳေရး CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ရမည္၊
သႀကၤန္မ႑ပ္၏ ေနာက္ခံကားခ်ပ္ အျပင္အဆင္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ
အတာသႀကၤန္ပံုေပၚသည့္ ပန္းခ်ီဒီဇိုင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာ သႀကၤန္မ႑ပ္
အမည္စစ္စစ္ကိုသာ ေရးဆြဲရန္။
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ သႀကၤန္မ႑ပ္ႀကီး (ေပ ၅၀ ႏွင့္အထက္)မ်ားသည္
ျမန္မာ့႐ိုးရာယိမ္းအဖြဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
ဗဟိုမ႑ပ္တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစေရး ဆက္သြယ္ရန္။
ေရပက္ခံသူမ်ား ထိခိုက္နာက်င္မႈျဖစ္ေစသည့္ ေရအားျပင္းေသာ
ပိုက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေရပက္ျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ရ။
မ႑ပ္အတြင္း အျပင္၌ျဖစ္ေစ၊ ေရကစားယာဥ္မ်ား၌ျဖစ္ေစ၊ လူကိုထိခိုက္ေစေသာ
တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္ကိရိယာမ်ားတင္ေဆာင္ျခင္း၊ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳ
ျခင္းလံုး၀မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေတြ႔ရွိပါက ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္။
မ႑ပ္၏ ၾကံ႕ခိုင္မႈကို အသံုးမျပဳမီ မပ်က္မကြက္ စစ္ေဆးရမည္။
လာေရာက္စစ္ေဆးေသာအဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတိအက်
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

No comments:

Post a Comment

သင့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ စကားေလးတစ္ခြန္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေရးသားရန္ အားေဆးေလး တစ္ခြက္ပါပဲဗ်ာ

ေမွာ္၀င္ၿမိဳ႕ - အဖြဲ႔၀င္မ်ား